Polityka Parkingowa i Smart Parking

Logo Smart Parking z oznaczeniami finansowania

Polityka parkingowa to coś więcej niż miejsca parkingowe. Miasto Ełk prowadzi liczne działania służące poprawie funkcjonowania komunikacji publicznej. Modernizowana jest infrastruktura linii autobusowych, powstaje automatyczny system sygnalizacji wzbudzanej, system informacji i zarządzania ruchem czy system zwiększający bezpieczeństwo przystankowe, budowane są ścieżki rowerowe, zakupione zostały autobusy hybrydowe. Elementem całej architektury, który wymaga obecnie podjęcia działań naprawczych w celu stworzenia spójnego systemu, jest polityka parkingowa. Polityka parkingowa związana jest ze
zwiększającą się liczbą samochodów osobowych oraz ze wzmożonym ruchem, a co za tym idzie z deficytem miejsc postojowych i z zatłoczeniem ulic w mieście. Brak możliwości zaparkowania samochodu w legalnym miejscu powoduje ich pozostawianie w dowolnym miejscu – na trawnikach, chodnikach lub tam, gdzie zagrażają bezpieczeństwu. Z drugiej strony źle wyznaczone miejsca parkingowe powodują, że stoją one puste. Wówczas przestrzeń nie jest wykorzystywana w żadnym celu, ale generuje koszty.

Propozycje rozwiązań czyli KISS&RIDE oraz Parkowanie Czasowe

W ramach powstającej polityki parkingowej proponujemy 2 rozwiązania, które zwiększą bezpieczeństwo pieszych oraz poprawią funkcjonowanie systemów parkingowych: KISS&RIDE oraz PARKOWANIE CZASOWE.

Na czym polega rozwiązanie KISS&RIDE?

Kłopot ze znalezieniem miejsca na szybki postój to zmora wielu rodziców, którzy każdego dnia odwożą swoje pociechy do szkoły. Kiss&Ride, przekładając na język polski „całuj i jedź” zakłada wyznaczenie przy placówkach edukacyjnych strefy parkowania o krótkim czasie postoju (np. do 1 minuty) – miejsca gdzie rodzic odwożący dziecko do szkoły zatrzyma się zgodnie z przepisami, dziecko bezpiecznie wysiądzie, a rodzic pojedzie dalej. Będą to miejsca o dużej rotacji. Pilotażowe rozwiązania znajdą zastosowanie przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Małeckich oraz przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Grodzieńskiej.

Rozwiązanie parkingu Kiss&Ride z wyznaczonymi miejscami na jezdni i utrzymaniem szerokości pasa nie większej niż 3 m pozwoli bezpiecznie wysiadać dzieciom na chodnik. Dziecko, które wysiądzie z samochodu rodzica będzie miało przed sobą bezpieczną drogę do szkoły, a rodzic, który odwozi swoje dziecko po chwili udostępni miejsce kolejnym uczestnikom ruchu. Kierowcy dowożący swoje pociechy na zajęcia, nie będą tracić paliwa i czasu w poszukiwaniu wolnego miejsca parkingowego w pobliżu placówki, ani też nie będą blokować ruchu przy szkołach.

Jak rozpoznać strefę KISS&RIDE? Strefy te łatwo będzie rozpoznać dzięki czytelnemu oznakowaniu symbolem „K+R”. Strefy Kiss&Ride nie są miejscami gdzie wolno parkować – samochód może stać tu nie dłużej niż 1 minutę. Jeśli strefy Kiss&Ride sprawdzą się w użytkowaniu przez mieszkańców Ełku, Urząd Miasta nie wyklucza wyznaczenia ich również w innych miejscach.

Na czym polega Parkowanie czasowe?

Parkowanie czasowe polega na wyznaczeniu strefy parkowania o ograniczonym czasie bezpłatnego postoju (np. do 30 min) i automatyczne monitorowanie tego czasu. Celem jest wymuszenie rotacji pojazdów. Potrzeba wprowadzenia takiego systemu rozważana jest na parkingu za Urzędem Miasta oraz Starostwem Powiatowym. Budynki obecnie otoczone są przez jezdnie manewrowe i parking z każdej strony z ok. 100 miejscami postojowymi. Kilkanaście miejsc jest zarezerwowanych, są także 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz parking rowerowy. Rozwiązanie parkingu czasowego służyłoby interesantom, którzy mogliby zaparkować na określony czas w celu załatwienia konkretnej sprawy i wykluczy możliwość wielogodzinnego parkowania. Pilotażowo zostanie wyznaczony obszar obejmujący 10 miejsc postojowych. Jeśli pilotaż się powiedzie strefa czasowego parkowania zostanie w przyszłości powiększona o kolejne miejsca.

Kilka słów o projekcie i finansowaniu

Polityka Parkingowa Miasta Ełku powstaje w ramach projektu „Smart Parking — zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”, na który gmina miasto Ełk otrzymała dotację z Ministerstwa Rozwoju w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Smart Parking to z definicji rozwiązanie, które pomaga kierowcom znaleźć wolne miejsce parkingowe oraz ułatwia zarządzanie miejscami parkingowymi.