Kolejne konsultacje społeczne przed nami

1 września 2021 roku rozpocznie się kolejne badanie opinii społecznej dotyczące polityki parkingowej Miasta Ełku. Mobilne punkty konsultacyjne pojawią się różnych częściach miasta, tak aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców.

Celem konsultacji jest zbadanie opinii mieszkańców Ełku dotyczącej pilotażowego wdrożenia przygotowanych rozwiązań z zakresu parkowania czasowego oraz zmian organizacji ruchu w mieście. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach może liczyć na  podziękowanie w postaci kawy lub herbaty.

Osoby nie mające możliwości wzięcia udziału w badaniu w przestrzeni miejskiej, będą mogły wyrazić swoje zdanie drogą elektroniczną za pomocą ankiety, która będzie dostępna na stronie Urzędu Miasta Ełku oraz pod adresem elkkonsultuje.pl. Na tych stronach można będzie też znaleźć więcej informacji na temat konsultacji.

Badanie opinii społecznej realizowane będzie w ramach projektu Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.